Yeşil Proje


Paylaş :ÇEVRECİ ENERJİ

Tüm mekanların ısıtılması ve SPA alanlarının iklimlendirilmesi için gerekli enerji havuzlardan ve dairelerin kuvetlerinden atık olarak gönderilen suların ısısından yararlanılarak ısı pompaları aracılığı ile elde edilir. 

Doğaya hiç bir şekilde baca gazı veya zararlı herhangi bir madde salınımı gerçekleşmez.

BİYOLOJİK ARITMA

Tüm katı atıklar proje bünyesinde faaliyet gösteren biyolojik katı atık tesisinde uluslararası standartlarda arırıtılır. 

Çevrereye hiç bir şekilde katı atık yada arıtılmamış atık bırakılmaz. 

Projenin tüm etapları hizmeze girdiğinde uluslararsı standartlarda arıtılan kirli sular çevre sulama için kullanılacak, işelteme maliyetlerinin düşürülmesine öenmli ölçüde katkı sağlayacaktır.

DOĞAL İZOLASYON

Projenin hayat olan hiç bir noktasında petrol türevi bir izalasyon malzemesi kullanılmamıştır. 

Kullanılan izolasyon malzemeleri tamamen doğal bileşenlerden oluşmakta olup, kullanıldıkları mekanların hava alış verişlerine olanak sağlarlar. Bu sayede sıcak veya soğuk hava izolasyonlu alana geçiş yapamazken bu mekanların içierisinde devamlı taze hava bulunur.

Daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın