• Değerli Kat Malikleri;

  Hizmete başladığımızdan bu yana siz değerli kat maliklerimize her gün daha kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisinde çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmaların 2020 yılında hızlandırılması ve devamı yönetimimizin ana gayesidir.

  YÖNETMELİK ve YASALARDAN BAZI BİLGİLER

  ❖ Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20 -Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

  ❖ Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

  ❖ Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

  ❖ Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (KMK Madde 20)

  Taraklı Termal Site Yönetim Kurulu

  • Genel yönetim işleri, Dış Hizmet Alımları, Bina Sigortaları,
  • Güvenlik, Bakım Onarım, Temizlik gibi bakım işleri,
  • Asansör, Kalorifer, Sıcak Ve Soğuk su kuyuları İşletmesi,
  • Sigorta Ve Diğer Tüm Giderler,

  İçin Yönetim Planı’nda gösterilen zamanlarda para toplar.

  Paranın toplanacağı zaman yönetim planında belirtilmemişse, her takvim yılının ilk 3 ayında toplanır. (ocak-şubat-mart) bu tarihten sonra yatan aidatlardan %5 gecikme tazminatı ile tahsil edilir.

  * Toplanacak miktar, Site Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

  * Avans harcanıp bittiyse, geri kalan işler için tekrar avans toplanır.

  Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı, Devre mülk satış sözleşmesi gereği her yıl 31 OCAK ’a kadar ödemeniz gereken aidat avanslarını en geç 31 OCAK 2020 Tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir.

  Yasa gereği aidat tutarları elden tahsil edilmemektedir. Buna göre aidatların 2020 yılı 1. dönem itibarı ile resmi banka hesaplarına yatırılması zorunlu hale gelmiştir.

  Bundan böyle aidatlar tesisin resepsiyon biriminden elden nakit olarak alınmayacaktır. Masrafsız banka hesap numaraları web sitemizde mevcuttur. Kredi kartı ile ödeme alınmaktadır.

   

  2020 aidat rakamları belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.

  -      2019 Yılında elektriğe %30 zam yapılmıştır.

  -      Asgari ücret %15,3 artmıştır.

  -      Temizlik ve sarf malzemelerine euro’ya bağlı olarak gelen artışlar göz önüne alındığında site giderimizin ana kalemlerinde oluşan artış %20,8’dir.

  -      2020 yılında elektriğe %30, Temizlik ve sarf malzemelerine %15 artış öngörülmüş olup bu artışların aidatlara yansıması %5.2 olacaktır.

  Giderlerdeki artışları topladığımızda aidat artış oranı  %26 olmuştur.

   

  2020 Yılı Aidat (Avans) Miktarları

  1+1 Daire

  725 TL

  2+1 Daire

  875 TL

  3+1 Daire

  995 TL

   

  AİDATLARIN(AVANS) YATIRILACAĞI BANKA IBAN NUMARALARI

  TEB / ALTUNİZADE ŞB.

  (HAVALE MASRAFI ALINMAZ)

  TR96 0003 2000 0000 0046 7397 77

  T.C. ZİRAAT BANKASI / TARAKLI ŞB.

  (HAVALE MASRAFI ALINIR)

  TR45 0001 0007 4777 8954 4950 06

   

  NOT:***Banka dekontlarının açıklama kısmına sözleşmede yer alan SA-kodu ve kat malikinin adı-soyadı ve T.C kimlik no. yazılması gerekmektedir.***

   

   

  2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

  GELİRLER

  1+1 Devremülk Aidat Gelirleri

  7.029.769,00TL

  2+1 Devremülk Aidat Gelirleri

  4.821.277,00 TL

  3+1 Devremülk Aidat Gelirleri

  222.887,00 TL

  Aidat Gelirleri Toplamı

  12.073.933,00 TL

  1+1 Devremülk Elektrik-Su Gelirleri

  669.024,00 TL

  2+1 Devremülk Elektrik-Su Gelirleri

  443.555,00 TL

  3+1 Devremülk Elektrik-Su Gelirleri

  25.760,00 TL

  Elektrik-Su Gelirleri Toplamı

  1.138.339,00 TL

  Temizlik ve Diğer Muhtelif Gelirler

  148.488,00 TL

  Gelirler Toplamı

  13.360.760,00 TL

  3+1 Aidat Kampanyası (-)

  - 597.718,00 TL

  Gelirler Net Toplamı

  12.763.042,00 TL

   

  GİDERLER

  Daire elektrik giderleri

  1.470.047,00 TL

  Sosyal tesis elektrik giderleri

  490.500,00 TL

  Isı merkezi daire elektrik giderleri

  3.228.967,00 TL  

  Daire şebeke su gideri

  268.164,00 TL

  Sosyal tesis şebeke su gideri

  72.000,00 TL    

  Su kaynağı bakım ve onarım

  74.886,00 TL  

  Daire çamaşır yıkama gideri

  673.848,00 TL  

  Teknik bakım onarım gideri

  159.332,00 TL  

  Daire temizlik-ekipman-kimyasal gideri

  997.814,00 TL  

  Sosyal tesis temizlik-ekipman-kimyasal gideri

  150.756,00 TL  

  Araç bakım onarım yakıt

  63.734,00 TL  

  Ofis kırtasiye ve demirbaş gideri

  15.933,00 TL  

  Bilişim haberleşme ve çeşitli giderler

  119.499,00 TL  

  Bina sigorta gideri

  376.730,00 TL  

  Personel giderleri

  4.523.557,00 TL  

  Termal havuz kimyasal ve bakım gideri

  34.256,00 TL  

  Finansman giderleri

  43.019,00 TL  

  Giderler Toplamı

  12.763.042,00 TL  

  Tahmini Kar-Zarar

  0 TL   

   

   

   

   

...
...