Değerli Üyemiz;

   Projemizin bundan sonraki süreçlerinin planlanıp yürütülmesi amacıyla bankacılık ve finans dünyasının tanınmış isimlerinden Dr. Fahrettin Yahşi Başkanlığında bir Proje Yönetim Ofisi oluşturup çalışmalarımıza başladığımızı sosyal medya mecralarımızdan sizlerle paylaşmıştık.

   Değerli Üyemiz, Proje Yönetim Ofisi olarak Taraklı Termal Yönetimi ve bağımsız denetçilerle yaptığımız çalışma neticesinde toplamda 155.000 m2 inşaat alanın 119.000 m2 sinin yapıldığı, tüm etaplara hizmet verecek olan ısıtma, soğutma ve arıtma merkezinin hali hazırda hizmette olduğu tespit edilmiştir.

   Ülkemizde üst üste yaşanan seçim ve diğer sosyal hadiselerin söz konusu devre mülk satışlarını yavaşlattığı, bu süreçte firmanın satış dışı kaynaklarla desteklendiği, satışlardan elde edilen gelirlerin çok daha üzerinde bir yatırımın yapıldığı gerek saha çalışmasında gerek resmi evrakların incelenmesi sonucu anlaşılmıştır.

   Söz konusu projenin tamamlanmış ve tamamlanmak üzere olan kısımlarında bulunan henüz satılmamış devre mülklerin satışının yapılmasının projeyi hareketlendirmek ve arzu edilen noktaya taşımak için yeterli olduğu görülmüştür.

   Değerli Üyemiz, Taraklı Termal projesi başta sizlerin olmak üzere hepimizin göz bebeği, ülkemizin önemli bir değeridir. Aynı zaman da Ülkemizin önemli bir sağlık turizmi merkezi olmaya şimdiden başlamıştır.

   Projenin mevcut durağan durumundan çıkıp yatırımlarını hızlandırmak, hizmet kalitesini artırmak, eksikliklerini gidermek ve tapuların hak sahiplerine bir an önce teslim edilmesi için siz değerli Üyelerimizin de desteğini almak üzere bir kampanya başlatmış bulunmaktayız.

   Başlatmış olduğumuz kampanya bünyesinde, gelecek üç yıla  (2020, 2021 ve 2022) ait aidatlarını 2019 yılı aidat bedeli üzerinden 30.07.2019 tarihine kadar defaten ödeyecek olan üyelerimiz, 2023 yılı aidatını ödemeyecek, ödemesi yapılan yıllarda ki herhangi bir aidat artışından etkilenmeyecek ve yapmış olduğumuz çalışmalarımıza da önemli bir destek sağlamış olacaklardır.

            Değerli Üyemiz, Proje Yönetim Ofisinin tespit ve iş planını asagida bilgilerinize sunar, destekleriniz için teşekkür ederiz.

 

TESPİTLER ve İŞ PLANI

   Değerli Üyemiz; Proje Yönetim Ofisimiz, gerek yapmış olduğu çalışmalar gerekse de müşterilerimizden gelen bilgilendirmeler doğrultusunda iyileştirilmesi ve düzeltilmesi gereken hususları beş grup altında toplamış ve bu doğrultuda bir iş planı oluşturmuştur.

A - Müşteri İlişkileri ve Rezervasyon

   Rezervasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla Taraklı’ da ki rezervasyon biriminin profesyonel bir kadro ile desteklenmesi ve teknik alt yapının sağlanması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup en geç 30.07.2019 tarihine kadar sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye başlamış olacaktır.

    Rezervasyon dışı diğer tüm müşteri isteklerinin tek bir merkezde toplanması ve hızlı çözüm oluşturulması amacıyla İstanbul ofisimizde yeni bir çağrı merkezi çalışması başlatılmıştır. 30.08.2019 tarihinden itibaren satış, muhasebe, finans ve tapu işlemleri ile ilgili tüm hizmetler bu iletişim merkezi üzerinden sağlanacaktır.

Tesiste hizmet veren personelimiz yeni çalışma arkadaşları ile desteklenecek, tüm personelimize alanında uzman kişiler tarafından yoğunlaştırılmış hizmet içi eğitimler verilecektir.

B – Genel Eksiklikler

Geçiş döneminde yaşanan olumsuzluklardan dolayı, tatil kalitesini etkileyen ve zaman zaman hizmette kesintiye sebep olan hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınarak uygulamaya koyulacaktır.

Projede ki tüm dairelerin kat irtifak tapuları çıkarılmıştır. Proje Yönetim Ofisinin sağladığı finansal destek ve aidat kampanyasından elde edilecek ek kaynak ile devre mülk tapularının dağıtılmasına engel durum aşılarak 2019 yılı sonuna kadar tapu dağıtımları başlatılacaktır. Tapu dağıtım işlemleri Safir Evler ve Yakut Evler den başlayacak olup akabinde Zümrüt Evlerle devam edilecektir.

2019 yılı inşaat planlanması;  Zümrüt Evlerin ve Resepsiyon binasının hizmete açılması, giriş kapısının yapılması ve çevre düzenlenmesinin tamamlanması şeklindedir. Zümrüt evlerin hizmete açılması ile gerek birinci etaptan gerek ikinci etaptan yer sahibi olan ve konaklama için hak kazanmış  tüm üyelerimize 15 günlük tatil yaptırma imkânımız oluşacaktır.

Mercan Evler mevcut şartlar dâhilinde 2020 yılında kademeli olarak hizmete açılacak olup yine aynı yıl Turkuaz Evlerin inşaatları başlayacaktır. Bu Bloklarda yer sahibi olan ve konaklama hakkı doğan üyelerimize birinci etapta konaklama yaptırılacaktır.

C - Tesis İçerisindeki Eksiklikler

   Hizmet kalitesi ile ilgili eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. En kısa süre de daire giriş ve çıkışlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Güvenlik personeli sayı ve kalite olarak desteklenerek tüm sakinlerin daha huzurlu bir şekilde tatil yapmaları sağlanacaktır.

   Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla ilk çalışma, üyelerimizin en yoğun olarak kullandıkları havuzlar bölgesinden başlatılmıştır. Havuzların ve SPA alanın işletmesi bundan önce olduğu gibi üyelerimizin ücretsiz olarak yararlandıkları hizmetlerden yine ücretsiz olarak yararlanmaları şartı ile özelleştirilmiştir. Bu alanlarda ki hizmet kalitemiz fark edilir derecede düzelmiştir.

   Hali hazır da %95 oranında tamamlanmış bulunan mekanik otomasyon alt yapısının tamamlanması ile birlikte tüm dairlerimizde konfor sıcaklığında ve eşit derecede hizmet sağlanacaktır.

   Osmanlı Çarşısı ile ilgili ilk iş olarak asansörler gündeme alınmış olup 30.08.2019 tarihine kadar tüm asansörler hizmete girecektir. Daha sonra Üyelerimizin tatil kalitesini artıracak mekânlar peyderpey hizmete açılacaktır.

D – Kiralama

   Kiralama sistemi ile ilgili daha önce başlatılmış fakat çeşitli sebeplerle devam ettirilememiş alt yapı çalışması yeniden başlatılmıştır. En kısa sürede tüm üyelerimizin kiralama gelirlerinden adil bir şekilde pay alacakları şeffaf ve denetlenebilir kiralama sistemimizi sizlerle paylaşacağız.

E – Aktivite

   Sağlıklı Yaşam ile ilgili ilk çalışmalar başlatılmış olup 5-6-7 Haziran tarihlerinde Uzman Doktor Eyyüb Yılmaz tarafından üyelerimize yönelik seminerler düzenlenmiştir. Sağlıklı Yaşam seminerlerini kültür-sanat ve aileye yönelik seminerlerimiz takip edecektir.

   Tatil kalitesini artıracak aktiviteler gerek Osmanlı Çarşısı içerisinde gerekse dış mekânlarda adım adım çocuklarımız ve gençlerimizle buluşacaktır.

   Tesisimize özellikle İstanbul’dan direk ulaşım sağlanması ile ilgili çalışma belli bir noktaya kadar gelmiş durumdadır. Resmi işlemlerin ve izinlerin tamamlanması ile bu hizmetten de üyelerimiz en kısa sürede yararlanmaya başlayacaktır.

 

Proje Yönetim Ofisi Başkanı 

                             

Taraklı Termal Yön. Kur. Bşk.

Dr. Fahrettin YAHŞİ

 

Süleyman TUNÇ