Biyolojik Arıtma

Tüm katı atıklar proje bünyesinde faaliyet gösteren biyolojik katı atık tesisinde uluslararası standartlarda arırıtılır. 

Çevrereye hiç bir şekilde katı atık yada arıtılmamış atık bırakılmaz. 

Projenin tüm etapları hizmeze girdiğinde uluslararsı standartlarda arıtılan kirli sular çevre sulama için kullanılacak, işelteme maliyetlerinin düşürülmesine öenmli ölçüde katkı sağlayacaktır.